Tämänkertainen valokuvatorstain teema on uoma. Nyt ei löydy kuvaa kissasta ojan pohjalla tai kuivuneessa joenuomassa. Yleensä kissat meillä kulkevat niitä korkeimpia kiviä ja paikkoja pitkin. On kuitenkin paikka, jossa isot kivet muodostavat kuin sammaleisen uoman, joka tulee metsästä kohti pihaa. Yleensä Jimi hyppää sen matalan kohdan ohi, mutta nyt pysähtyi ja istahti siihen keskelle. Harmi etteivät nuo vierustavat kivet ole kunnolla näkyvissä, koska varsinkin vasemmalla puolella kivi on ehkä noin kolme kertaa korkeampi kuin Jimi itse. Tähän pisteeseen uoma loppuu ja jos kyse olisi uomassa kulkevasta vedestä, niin se ryöppyäisi alas pihaamme.

177653.jpg

Photothursdays theme is somethign I don't know what it is in english. It's "uoma". It's the place where water has made it's way or something. There doesn't need to be water in it. It's just a long deeper place in the ground.

Here Jimi sits in a place that I can imagine to be mossy "uoma" coming between the rocks. The picture doesn't show how it comes from the forest, but Jimi is sitting in the end of it.